Zarząd

Piotr Tomczak

Piotr Tomczak

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Milena Iżewska

milena.izewska@wodymiejskie.stargard.pl