Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest świadczenie usług w zakresie:

  1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  3. Wytwarzanie energii elektrycznej.
  4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Milena Iżewska

milena.izewska@wodymiejskie.stargard.pl